مهرداد جمال ارونقی

واکنش گمرک به اطلاعیه بانک مرکزی- باتخصیص ارز،کالا قابل ترخیص نیست

/teg100899

معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی درباره برنج های رسوبی، گفت: گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.....