موسسه خیریه کودکان فرشته اند

سارینا قهرمانی برای حمایت از کودکان سرطانی/در انتظار حمایت وزارت بهداشت هستیم

/teg160528

اصفهانی گفت: بچه‌ای که در بیمارستان ماهی یک بار، هم بازی و یا بیمار تخت بغلیش فوت می کند، یک قهرمان می‌خواهد که نمیرد و به بیماری غلبه کند، ما هم این را ساختیم.  اصفهانی در ادامه افزود: قهرمان این انیمیشن، دختر بچه‌ای به نام سارینا است که در اثر طلسم یک غول، به بیماری ناشناخته‌ای دچار می‌شود و همانند کودکان تحت درمان سرطانی، موهای سرش شروع به ریزش می کند؛ اما به جای این که در بستر بیماری بیفتد و نا امید شود، با کمک برادرش سرنا و دوستش شیرو، که آنها هم سر خود را می‌تراشند، به جنگ غول می‌روند و آن را شکست می دهند. داروی بیماری سارینا را کشف می‌کنند و بیماریش را درمان می کنند....