میوه خشک

خشکبار - میوه های خشک

/itsa200513

گروه کالا :
خشکبار
کد تعرفه :
8135000
نام کالا :
 میوه های خشک
نام کالا به انگلیسی :
mixtures of nuts or dried fruits