نظم اقتصادی

نظم اقتصادی جهان پساکرونا به روایت نوبلیست‌ها و متفکران اقتصاد

/teg140543-2

فارین پالیسی بررسی کرد؛به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا؛  در شرایطی که اقتصاد جهان درگیر عدم‌قطعیت‌های رادیکال درباره زمان بازگشایی مشاغل، عادی شدن شرایط، آغاز دوباره سفرها، کافی بودن یا نبودن کمک‌های بانک‌ها و دولت‌ها برای غلبه بر تبعات اقتصادی کرونا و مسایلی از این دست است، آگاهان بر این باور هستند که تنها یک موضوع روشن در این روزها وجود دارد، وآن هم چیزی نیست، مگر این واقعیت قطعی که پاندمی کرونا منجر به تغییرات دائمی در سپهرهای سیاسی و اقتصادی دنیا خواهد شد.چند متفکر و اقتصاددان نوبلیست به فارین‌پالیسی گفته‌اند که نظم اقتصادی جهان بعد از کرونا به شدت متفاوت از امروز خواهد شد.....