نکته ها

15 نکته حقوقی برای شروع و راه‌اندازی یک استارتاپ

/maghale030726

نکته اول- از توافقات شفاهی بپرهیزید: ممکن است شما نیز واژه‌ی Gentleman Agreement را شنیده باشید و روابط کاری خود را بر اساس توافقات شفاهی شکل دهید. باید بدانید که توافقات شفاهی (جز در مواردی که شاهد محکمه پسند داشته باشید) به هیچ وجه سندیت ندارد و قطعا در آینده شما را با مشکل مواجه خواهد کرد. تا حد ممکن توافقات خود را با شرکا و همکارانتان مکتوب کنید و زیر آن را امضا نمایید.