نیاز کودکان سرطانی

مواد مغذی مورد نیاز کودک مبتلا به سرطان

/teg160524

پروتئین ها برای رشد، باز سازی بافت های آسیب دیده، یک‌ دست کردن پوست، سلول های خونی و سیستم ایمنی مفید است. اگر پروتئین کافی در بدن کودک وجود نداشته باشد، بدن ممکن است از سلول های ماهیچه ای برای تولید انرژی، بسوزاند. این موضوع باعث طولانی شدن دوره درمان و کمتر شدن مقاومت بدن نسبت به عفونت ها می شود. ممکن است بدن کودک، بعد از عمل جراحی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی، به پروتئین بیشتری نیاز داشته باشد تا بافت های آسیب دیده را ترمیم کند و درمقابل عفونت ها مقاوم باشد.....