هتل هویزه

سمینار تخصصی بازاریابی صادراتی با رویکرد کسب و در امد ارزی در شرایط بحران اقتصادی

/dakh1844

سمینار تخصصی بازاریابی صادراتی با رویکرد کسب و در امد ارزی در شرایط بحرا ن اقتصادی وحمایت از صادرات دوم اسفند ماه در هتل هویزه تهران برگزار شد.....