واردات کالا

سناریو سه گانه عوارض واردات کالا + مبلغ پرداختی

/teg010128

حواشی مربوط به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با تغییرات اخذ حقوق ورودی کالا، فعلا به صدور مصوبه ای جدید از سوی دولت و اقدام بر روال قبلی و محاسبه بر مبنای ارز ترجیحی ختم شده است؛ جریانی که سناریوهای متفاوتی را مطرح کرده و حتی به افزایش تا پنج برابری عوارض نیز می رسد.به گزارش ایسنا، بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است....


چگونگی پیشرفت در واردات

/magha2005459

نکته ای که همواره فراموش می کنیم این است که هیچ چیزی برای مدت طولانی ثابت نمی ماند. نحوه واردات کالا نیز بی نصیب از این دگرگونی ها نخواهد بود. ما در دورانی بسر می بریم که نیازهای مشتریان برای واردات کالا بایستی به طور علمی و دقیق شناسایی و تامین گردد.