وارن وافت

وارن بافت

/boz200514

ملیت  :
امریکا
سال تولد :
1930
شغل :
مدیر عامل برکشایر هاتاوی