ورکشاپ

اخرین جلسه اموزش دوره بازرگانی

/dakh170513

اخرین جلسه ورکشاپ بازرگانی شرکت فیوچر اسکای.....


هفته سوم ورکشاپ

/dakh170509

هفته سوم ورکشاپ هم درکناردوستان خوبمون به پایان رسید….


اموزش بازرگانی فیوچراسکای

/dakh170506-2

جلسه معارفه ورکشاپ.....