ورکشاپ بازرگانی

اولین روز ورکشاپ VIT بازرگانی بین الملل در دبی

/dakh1905235

روز اول ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در روز گذشته 19 خرداد ماه به صورت کاملا VIT با حضور سه نفر از دوستان گرانقدر توسط تیم حرفه ای آموزش شرکت فیوچر اسکای در دبی برگزار شد.....