وزارتخانه

یک و دو دهم میلیون تن کالا ترخیص شد

/teg190826

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ترخیص یک و دو دهم میلیون تن کالا (معادل حدود یک هشتم کالا‌های موجود) از گمرکات کشور در ۱۰ روز اخیر خبر داد.