وزیر صنعت

تولید آلومینیوم کشور دو برابر می شود

/teg140548

وزیر صنعت اعلام کردبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا رحمانی در مراسم افتتاح مرحله نخست مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با ارائه گزارشی در خصوص تولید فلزات افزود: تولید و مصرف سرانه فلزات یکی از شاخص ها و نشانه های توسعه یافتگی کشورهاست.وی اضافه کرد: امروز ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی ما، ۲۲ میلیارد دلار است که در تامین نیاز داخل به طور نسبی به خودکفایی رسیده ایم و صادرات قابل توجهی داریم….