ویروس

باید ها و نباید های در مان بیماران مبتلا به سرطان در دوران شیوع کرونا

/teg160512

به عنوان نمونه برای برخی از بیماران که در اولویت ما قرار داشته و  درمان‌های علاج بخش قطعی برای آن‌ها انجام می‌شود، ترجیح بر این است که جراحی‌ها به تعویق نیافتد به شرط آن که محیط‌های بیمارستانی آماده این جراحی باشد و بیمار بعد از جراحی به آی سی یو احتیاج پیدا نکند.....