پاکستان

گشوده شدن راه تجاری ایران و پاکستان

/teg010824-2

گشوده شدن راه تجاری قانونی و رسمی ایران و پاکستان به نفع کشور است/ پاکستان بر ریل توسعه اقتصادی حرکت می‌کند...


مناسبات تجاری ایران-پاکستان باید تقویت شود

/teg030824

نخست وزیر پاکستان با تاکید بر اهمیت ویژه روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم تقویت همکاری های منطقهای به ویژه مناسبات تجاری و اقتصادی میان ایران و پاکستان تاکید کرد ...