پرتوکول های درمانی

ارائه جدیدترین پروتکل های درمانی کودکان مبتلا به سرطان در محک

/saratani010906

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، گفت: موسسه محک باعث شده امروز جدیدترین پروتکل‌های درمانی و تسکینی، با شیوه‌ای مناسب در اختیار کودکان مبتلا به سرطان قرار گیرد....