چاپ

مجله‌هاي الكترونيك

/magh200565

گروهي از مجلات صرفا بصورت الكترونيك منتشر مي‌شوند. به بيان ديگر فاقد نسخه چاپي هستند و تنها از طريق اينترنت قابل دسترسي مي‌باشند. مهمترين گروه از اين مجلات سري مجلاتBMC (Biomedical Central) هستند. مجلات BMC با حمايت NLM منتشر مي‌شوند. از آنجا كه مدلاين نيز زير نظر NLM قرار دارد، تمامي مجلات BMC از بدو انتشار در مدلاين نمايه مي‌شوند. درحال حاضر بيش از 30 درصد آنها در ISI نيز نمايه مي‌گردند.


شاخصهاي رتبه بندي مجلات

/magh200563

گزارش ميزان ارجاع به مجلات (JCR) هرساله توسط انستيتو اطلاعات علمي (ISI) واقع در شهر فيلادلفياي امريكا منتشر مي‌گردد. اين گزارش حاوي اطلاعات ارزشمندي پيرامون وضعيت مجلات و رتبه بندي آنها مي‌باشد.


چگونه يك مجله مناسب براي چاپ مقالات خود انتخاب كنيم

/magh200554

نحوه نگارش مقاله بستگي به انتخاب مجله‌ دارد. هر مجله داراي اسلوب خاص خود مي‌باشد؛ لذا در روند نگارش مقاله، اگر زودتر مجله هدف را انتخاب كنيد و با توجه به‌ آن مقاله را تنظيم كنيد، بهتر است. اگر مجله مورد نظر شما تخصصي است نبايد زياد درباره مفاهيم پايه توضيح دهيد و بهتر است يك مقدمه كوتاه بنويسيد. در مقابل، مخاطبين يك مجله عمومي ممكن است نيازمند توضيحات بيشتري باشند. در اين مجله‌ها عموماً بخش مقدمه نسبت به مجلات تخصصي طولاني‌تر است.