چه ماسکی بزنیم

چه ماسکی بزنیم؟

/salamat030804

ویروس کرونا ماه‌ها است که همه چیز را تحت سلطه خود قرار داده و بر روابط و مناسبات اجتماعی تاثیرگذاشته است. پس از توصیه های مختلف برای استفاده از دستکش، ضدعفونی کردن دست‌ها و محیط، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اکنون استفاده از ماسک به عنوان بهترین راهکار پیشگیری از انتشار و ابتلا به ویروس کرونا عنوان می شود.