کار آفرینی

نقش فناوری اطلاعات در بهبود کسب و کار ( بخش اول )

/magha180530

مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، را ه اندازی کسب و کار و یا کارآفرینی نامیده می شود. دراقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار کنونی که با تغییرات و تحولات سریع بینالمللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را موجب شده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی، نقش مهمی را....


روستاگردی جناب امیرحسین سوری در لرستان

/teg150507

بازهم روستا گردی این بار روستاهایی در استان لرستان. روستا هایی که با جمعیتی کمتر از ۷۰ نفر در نقطه ایی دور و حتی در بعضی موارد با دسترسی بسیار دشوار .


روستاگردی جناب امیرحسین سوری در آمل

/teg150505

این بار روستا گردیمون در اطراف آمل روستای پلور بود.با یک کوهپیمایی در صبح روز جمعه شروع شد اونهم از دامنه کوه دماوندِ پر اقتدار..در ادامه با یک انرژی بالا چند روستا رو سر زدیم و اطلاعات زیادی یاد بدست آوردیم.


روستاگردی جناب امیرحسین سوری در تبریز

/teg150504-2

روستا گردی شهریور ماه ۹۸ درتبریز اتفاق افتاد در روستایی زیبا به نام عنصار رود که در نزدیکی .....