کالا

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

/teg080916

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد


یک و دو دهم میلیون تن کالا ترخیص شد

/teg190826

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ترخیص یک و دو دهم میلیون تن کالا (معادل حدود یک هشتم کالا‌های موجود) از گمرکات کشور در ۱۰ روز اخیر خبر داد.