کتاب

کتاب ظهور یک برنده

/book-13

نام کتاب :
 کتاب ظهور یک برندهمرکز تهیه :
https://taaghche.com/book/27268

نام نویسنده :
 مایکل پارت
لینک مرکز :
https://taaghche.com/book/27268


کتاب پاول دورف خالق تلگرام

/book-12

نام کتاب :
کتاب پاول دورف
خالق تلگراممرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/68030
نام نویسنده :
 علیرضا برادران
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/68030


کتاب لبخند‌ بی‌لهجه

/book-11

نام کتاب :
کتاب لبخند‌ بی‌لهجهمرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/70136

نام نویسنده :
  فیروزه‌ دوما(جزایری)
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/70136


کتاب نبرد من

/book-10

نام کتاب :
کتاب نبرد من

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/1009

نام نویسنده :
آدولف هيتلر
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/1009


به آرامی عجله کنید (در مسیر کارآفرینی)

/book-9

نام کتاب :
به آرامی عجله کنید (در مسیر کارآفرینی)


مرکز تهیه :
https://www.adibanbook.ir/

نام نویسنده :
امیرحسین عزیزی-حمیدرضا عزیزی
لینک مرکز :
https://www.adibanbook.ir/


کتاب طرح تجاری یک صفحه‌ای

/book-8

نام کتاب :
کتاب طرح تجاری یک صفحه‌ای


مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/99955

نام نویسنده :
 جیم هورن (Jim Horan)
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/99955


کتاب مردی به نام اوه A Man Called Ove

/book-7


نام کتاب :
مردی به نام اوه


مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/64664
نام نویسنده :
فردریک بکمن

لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/64664


کتاب فروشگاه همه چیز

/book-6


نام کتاب :
فروشگاه همه چیز

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/100722

نام نویسنده :
برد استون
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/100722


کتاب سئو ۲۰۲۰

/book-5

نام کتاب :
 سئو ۲۰۲۰

مرکز تهیه :
https://taaghche.com/book/82831

نام نویسنده :
آدام کلارک
لینک مرکز :
https://taaghche.com/book/82831


سمفونی ‌کفش‌ها

/book-4

نام کتاب :
سمفونی ‌کفش‌ها

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/67172

نام نویسنده :
فیل نایت
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/67172