کتاب جا به جایی قدرت

جا به جایی در قدرت

/bl210526

نام کتاب :
جا به جایی در قدرت
مرکز تهیه :
سایت دی جی کالا
نام نویسنده :
 آلوین تافلر
لینک مرکز :
https://www.digikala.com/