کرج

بیمه بیکاری برای ۱۰ رسته شغل از دست رفته

/teg140558

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: افرادی که بخاطر شیوع کرونا شغل خود را از دست داده اند می‌توانند با مراجعه غیر حضوری به سایت بیمه، مقرری دریافت کنند