کرونا و کودکان سرطانی

کودکان مبتلا به سرطان در روزهای کرونایی تنها نیستند

/sartani010616

معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارستان، گفت: خانواده بزرگ محک در روزهای سخت کرونایی، کودکان مبتلا به سرطان را تنها نگذاشته ‌اند.....