کسب در آمد

سمینار با عنوان " کسب درآمد داخلی و ارزی با رویکرد بازاریابی داخلی و خارجی "

/teg150516

سمینار با عنوان " کسب درآمد داخلی و ارزی با رویکرد بازاریابی داخلی و خارجی "  با میزبانی شرکت بازرگانی فیوچر اسکای در تاریخ 29 خرداد 1398 در تهران در سالن بصیرت برگزار شد .