کسب وکار

افزایش مقیاس کسب‌وکار راهبردها و فرصت‌ها

/teg060909

افزایش مقیاس کسب‌و کار در فضای کنونی کسب‌ و کار، رقابت به مسئله‌ای مهم تبدیل شده و کارآفرینان به هر کاری دست زده تا به موفقیت نائل شوند. مهم نیست که استراتژی بازاریابی شما چگونه باشد و برای مثال، محصول خود را همانند برگرهای مک‌دونالد به فروش برسانید و یا بر روی یک بازار هدف بسیار خاص تمرکز کنید، آنچه کسب‌وکار شما را به‌عنوان یک کسب‌وکار سودآور و موفق از دیگران متمایز می‌کند، راهبردهایی است که برای افزایش مقیاس کسب‌وکار (Scaling a Business) خود استفاده می‌کنید.