کشاورزی

میزان صادرات کالاها کشاورزی

/teg020727

سهم کالاها کشاورزی در نیمه اول امسال چگونه بود....


چشم انداز تولید بذر کشور اعلام شد

/teg140531

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تا افق ۱۴۰۴ تولید بذر گندم شبکه تحت پوشش این سازمان با افزایش ۳۳ درصدی از ۱۵۰ هزار تن به ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید.وی افزود: تولید بذر علوفه (شبدر برسیم) نیز از میزان 500 تن به 700 تن می رسد و در صورت نیاز استان ها تا میزان 1000 تن نیز قابل افزایش است....