کوانتوم خونین

کوانتوم خونین Blood Quantum

/filmo020717

نام کارگردان :
Jeff Baranaby
سال تولید :
2019
نام بازیگر اصلی :
Michael Greyeyes
ژانر فیلم :
ترسناک