گلدمن ساکس

هشدار بانک آمریکایی نسبت به ریزش دلار

/teg010722

بانک گلدمن ساکس، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مساله توسعه واکسن کرونا را بزرگترین ریسکهای موجود بر سر راه دلار معرفی کرد...