2020

چین تنها اقتصاد بزرگ دنیا که در ۲۰۲۰ رشد می‌کند

/teg260502

رونق اقتصادی وابسته به صنعت چین در حال بیرون کشیدن این کشور از رکود تاریخی در سه ماه اول سال جاری میلادی است و به نظر می‌رسد چین تنها اقتصاد بزرگی باشد که در ۲۰۲۰ رشد می‌کند.....