b2c

معرفی سایت Snapdeal

/snapdeal


آدرس وب سایت :
https://www.snapdeal.com
نوع سایت :
B2C
کشورهای بالاترین فعالیت :
هند و آمریکارنک الکسا :
2155 در هند


سایت های b2b وb2c

/magha010728

رویکرد سایت های B2B و B2C در تجارت جهانی ...


راه تجار نحوه کار با سایتهای b2b b2c رو آموزش میدهد؟

/faqlearn

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


سایت های b2c چیست ؟

/faqb2c

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.