مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
030314
نام کالا :
ماهی قزل الا
نام کالا به انگلیسی :
Trout

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر