نتایج امتحان مراحل ۶ تا ۱۰

دوستان عزیز شما میتوانید با یافتن کد شناسایی خود در جدول زیر از نتیجه امتحان هر مرحله آگاه شوید. در صورت داشتن هر سوالی میتوانید به پشتیبان پیام واتس اپی دهید.

نکته : هر چقدر امتیاز شما به عدد ۱۰۰ نزدیگ تر باشد رنگ خانه امتیاز سبز تر است و هرچقدر امتیاز شما به حداقل آن مرحله نزدیک تر باشد رنگ خانه به سوی رنگ قرمز میرود و رنگ قرمز کامل به معنی کسب امتیاز زیر حداقل مورد نیاز آن مرحله است.

 

کنار شما بودن افتخاری بزرگ برای تیم آموزش فیوچر اسکای است

قلب بازرگانی ، فروش را به تپش بیندازیم