به گزارش اقتصادنیوز ؛ با توجه به داده های به دست آمده هرچند وضعیت شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در وضیت رکود به سر می برد، اما شدت رکود آن نسبت به آذرماه (47.77) کمتر شده و با مقایسه این دو ماه می توان گفت روند رو به بهبود است اما به کندی.

از سوی دیگر رقم شاخص مدیران خرید صنعت نیز بر اساس نظرسنجی صورت گرفته 49.79 محاسبه شده است؛ اگرچه همچنان فعالان اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رقم کمتر از 50 را گزارش کرده‌اند؛ اما این شاخص نیز روند صعودی داشته و انتظارات اکثر صنایع برای بهبود فعالیت در بهمن‌ماه و خروج از رکود، مثبت ارزیابی شده است.

داده های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان دهنده آن است که در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال‌ توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

وضعیت شامخ کل اقتصاد

براساس ارزیابی صورت گرفته شامخ کل اقتصاد ایران در دی‌ماه امسال به 48.83 واحد رسید که 1.06 واحد نسبت به آذرماه بهتر شده، اما همچنان با شیب کمتری از رکود در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.  در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم تولید به بیشترین مقدار در 16 ماه گذشته رسیده و شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز رشد مساعدی داشته است.

براساس نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید شاخص به دست آمد برای کل اقتصاد طی 8 ماه گذشته کمترین نرخ کاهش در شاخص کل اقتصاد را ثبت کرده است. نتایج نشان می دهد بیشترین تاثیر کم شدن نرخ کاهشی شاخص کا ناشی از بخش ساختمان بوده است در حالی که در این ماه فعالیت ها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری روبرو بوده است.

همچنین برای شاخص میزان فعالیت های کسب و کار در دی ماه نیز عدد ((50.01 ثبت شده که نسبت به آذرماه (46.75) افزایش داشته است و طی 7 ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است که این مقدار در شاخص فعالیت ها عمدنا به دلیل افزایش فعالیت ها در بخش ساختمان است.

از سوی دیگر شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز به عدد 43.99 نسبت به آذر ماه (44.11) رسیده که با نرخ بیشتری کاهش یافته و با این شرایط می توان گفت همچنان تقاضای مشتریان در کل اقتصاد با کاهش روبروست و بالا بودن قیمت ها، کمبود نقدینگی و انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز در کاهش تقاضا موثر بوده است.

اما ارزیابی صورت گرفته شاخص موجود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز عدد 49.47 را نشان می دهد که روند کاهشی بسیار کمتری داشته و طی 16 ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده که بیشترین مقدار آن مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

براساس ارزیابی صورت گرفته شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در دی ماه عدد 48.09 بوده که نسبت به آذر ماه روند کاهشی داشته است؛ در آذر ماه برای این شاخص عدد 51.3 ثبت شده بود و علی رغم افزایش این شاخص در بخش ساختمان و صنعت، در بخش خدمات و کشاورزی با کاهش مواجه بوده است. بسیاری از بخش های خدماتی همراه با افزایش هزینه ها به منظور جبران آن به ناچار از میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی خود کاسته اند.

برای شاخص میزان فروش کالا یا خدمات نیز در دی ماه عدد 47.86 ثبت شده، این عدد هرچند کاهشی است اما نسبت به شاخص ماه قبل افزایش داشته است؛ در آذر ماه برای این شاخص عدد 42.19 ثبت شده بود. افزایش این شاخص بیشتر به دلیل بهبود فروش در بخش خدمات کشاورزی صورت گرفته است.

از سوی دیگر در بخش شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده فعالان اقتصادی برای ماه آینده عدد 60.95 را پیش بینی کرده اند که حتی نسبت به ماه گذشته با بیشتری شکل افزایشی داشته است. عدد پیش بینی شده برای دی ماه عدد 56.38 بوده که با توجه به پیش بینی صورت گرفته برای بهمن ماه این عدد از خوش بینی بیشتر فعالان اقتصادی برای بهبود فعالیت ها در بهمن ماه حکایت دارد.

در مجموع می توان گفت، کاهش میزان سفارشات به دلایلی مانند کمبود نقدینگی و انتظارات کاهش قیمت ها همراه با کاهش نرخ ارز مرتبط بوده است. این در حالی است که انتظارات مثبت فعالان اقتصادی به تحولات سیاسی در آمریکا از یک سو و نزدیک شده به پایان سال و اثرات فصلی افزایش تقاضا از سوی دیگر، باعث شده که شاخص انتظارات تولیدات و میزان خوش بینی در میان فعالان اقتصادی نسبت به رونق فعالیت ها درماه بهمن در بالاترین سطح خود از ابتدای شروع این طرح قرار دارد.

منبع : ایسنا