به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید گندم در کشور به ۸ میلیون و ۹۲ هزار تن رسید که ارزش آن بیش از ۲۰ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان است. همچنین ۱۸ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان، معادل ۹۱ درصد به گندم‌کاران کشور تاکنون پرداخت شده است. 

مقدار خرید امسال نسبت به سال گذشته در همین زمان ۸ درصد بیشتر بوده است. مقدار خرید دانه‌ی روغنی کلزا  ۲۶۴ هزار تن به ارزش ۱۱۸۱ میلیارد تومان است و ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است. 

در خرید تضمینی دانه‌های روغنی نیز ۴۵۹ تن آفتابگردان و ۱۱ تن گلرنگ تاکنون خریداری شده است.