مدیرعامل اتحادیه  سراسری اتحادیه های باغبانی کشور ادامه داد: برای کاهش این واسطه ها به دنبال ایجاد بارانداز در استان های مختلف هستیم  تا محصولات توسط  خود تعاونی ها و تشکل ها به دست مصرف کننده برسد.

*سالانه 30 در صد میوه هابه دلیل نگهداری و بازاررسانی نامناسب از بین میرود

وی تصریح کرد: سالانه حدود 30 درصد  محصولات باغی به دلیل نحوه  برداشت و نگهداری به ضایعات تبدیل می شود و لازم است که برای حمل و نقل این محصولات از ماشین های یخچال دار استفاده میشود و چون قیمت میوه هنوز خیلی گران نیست این ضرورت هنوز در جامعه حس نشده است.

مصطفی لو اظهارداشت: باغداران  در سال جاری با مشکل رشد بیش از 40 درصدی قیمت نهاده ها نظیر  کود، سم،  نهال و ماشین آلات  روبرو هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت: با بسته شدن مرز ها به دلیل شیوع بیماری کرونا صادرات محصولات باغی مدتی متوقف شد اما اکنون دوباره با باز شدن مرز ها صادرات از سر گرفته شده اما هنوز به حالت قبل برنگشته است.

 وی افزود: صادرات محصولات باغبانی  در این دوران  از 40 درصد کاهش یافته است اما به افزایش دوباره امیداوریم.

وی اظهار داشت: دوباره شرایط صادرات میوه  به کشورهای روسیه، ترکیه، عراق و افغانستان فراهم شده است.

مصطفی لو درباره سرانه مصرف میوه در کشور  گفت: سرانه مصرف میوه در دنیا به طور متوسط 80 کیلوگرم و در ایران حدود 110 کیلوگرم تا سال 97 است.

منبع :  خبر گزاری تسنیم