امسال حداقل به ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا نیاز است و تا کنون تنها ۵.۱ میلیون دوز از این واکسن وارد شده است. این به آن .معناست که برای هر ۱۱ متقاضی، تنها یک واکسن در کشور وجود دارد که آن هم گویا به سختی پیدا میشود.

به گزارش تجارت نیوز، لیستی از مراکز توزیع واکسن آنفلوانزا از طرف یک نهاد در اختیار تجارت نیوز قرار گرفته است. لیستی که نشان میدهد 5.1 میلیون دوز واکسن وارداتی مستقیما به 63 دانشگاه علوم پزشکی در کل کشور ارسال شده تا در نهایت به مراکز .بهداشت و درمان برود و افراد بتوانند آن را تهیه کنند اما پیگیری های تجارت نیوز نشان می دهد مراجعه افراد به مراکز بهداشت و درمان بی نتیجه است و برخی از این مراکز اعالم کرده اند واکسن ندارند، آن هم نه برای افراد عادی. بلکه برای همان گروه های در اولویتی که خود وزارت بهداشت اعالم کرده. یعنی زنان .باردار و بیماران خاص در برخی از این مراکز، افراد برای دریافت واکسن باید ثبت نام کنند و در لیست قرار بگیرند تا در صورت موجود شدن واکسن، با آنها تماس گرفته شود. اما برخی میگویند چه ضمانتی وجود دارد که واکسنهای رسیده، به بیماران و افراد در لیست برسد و سر از .جای دیگری در نیاورد.

 سخنگوی دولت اعلام کرده قرار است حدود 5 میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور شود و حتی بخشی در اختیار داروخانه ها هم قرار بگیرد. اما نکته مهم درباره این واکسن این است که به گفته پزشکان، بهترین زمان برای تزریق این واکسن 15 شهریور تا 15 .مهر ماه است. دیروز 15 مهرماه بود حتی با فرض اینکه دولت بتواند و بخواهد واکسن جدیدی وارد کشور کند، واردات، توزیع آن و رسیدن آن به داروخانه ها حتما .زمانبر است. این همه به آن معناست که واکسن در زمان مناسب به دست مردم نمی رسد.

به همین دلیل مردم همچنان در تلاشند از 5.1 میلیون دوز واکسن وارد شده، واکسنی هم برای بیماران خاص خود پیدا کنند. اگرچه واکسنهای وارد شده هم هنوز به طور کامل توزیع نشده، یا به برخی از مراکز نرسیده یا رسیده و در دسترس مراجعان قرار نگرفته .است اما مردم به خصوص گروه های آسیب پذیر، زنان باردار و کودکان، متقاضی واکسن آنفوالنزا هستند. مشکل عمده این است که بسیاری .از آنها حتی نمی دانند برای تهیه واکسن باید به کجا مراجعه کنند و مراجعه آنها به مراکز بهداشت هم بی نتیجه بوده است برخی از مردم برای تامین این واکسن به شبکه های مجازی متوسل شده اند و از هم نشانی مراکزی را می پرسند که ممکن است این  «واکسن آنفوالنزا رو چطوری میشه پیدا کرد؟ برا کسی که خیلی شرایطش حاده میخوام؟» .واکسن را در اختیار بیمار آنها قرار دهد «مادرم بیمار خا ِص سرطانیه. میشه بفرمایید از کجا میتونیم واکسن آنفوالنزا تهیه کنیم؟»

هر کارت ملی یک واکسن

برخی دیگر به داروخانه ها مراجعه کرده اند و می گویند برای دریافت واکسن ثبت نام کرده اند و قرار است در صورت موجود شدن آن، به هر کارت ملی یک واکسن تعلق بگیرد. این در حالی است که امسال صراحتا عنوان شده هیچ واکسنی در داروخانه ها توزیع .نمی شود و همه واکسنها در اختیار مراکز بهداشت و درمان است لیستی هم که وزارت بهداشت منتشر کرده نشان میدهد کل این واکسن به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل داده شده است و در هیچ .داروخانه ای امسال واکسن آنفلوانزا توزیع نشده است اما گزارشهای دیگری وجود دارد که نشان میدهد تعدادی واکسن در بیمارستان های مختلف توزیع شده تا کادر درمان از آن استفاده .کنند. همین مساله این نگرانی را ایجاد کرده که گروه های در اولویت، از اولویت خارج شوند حالا در شرایطی که شیوع ویروس کرونا از همیشه بیشتر شده و در آستانه فصل سرد سال، مسئولان  وزارت بهداشت و درمان باید مشخصا توضیح بدهند که 5.1 میلیون دوز واکسن وارد شده کجاست و برای تامین نیاز موجود چه برنامه ای دارند؟ به خصوص که .زمان تزریق واکسن هم گذشته است

منبع : tejaratnews.ir