وی با اشاره بر پلمپ 42 شهربازی در سال گذشته، ادامه داد: نصب تصویر مجوز بهره‌برداری وسایل بازی در کنار هر تجهیز الزامی بوده و شهروندان حتماً قبل از استفاده از وسیلۀ بازی، به مجوز بهره‌برداری آن تجهیز توجه کنند؛ همچنین لازم‌است، همه تجهیزات قبل از بهره‌برداری توسط ناظران فنی هر مجموعه مورد بازدید‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه قرار گیرد تا از صحت عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنند.

منبع : خبر گزار تسنیم