مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان کرد: همچنین تولید بذر هیبرید ذرت ارقام میان رس و دیررس با مشارکت شرکت امریکن ژنتیک آغاز و در حال حاضر 50 تن تولید شده است و برنامه ریزی جهت افزایش تولید تا 1000 تن در برنامه وجود دارد.

به گفته وی، در دانه های روغنی نیز امکان تولید بذر هیبرید کلزا 1200 تن، سویا 3000 تن و کنجد نیز 400 تن فراهم شده و عملیاتی می شود.

شیرزاد همچنین برنامه تولید و تدارک انواع بذور در سال زراعی 99-98، در 28 استان کشور در مجموع، 190 هزار تن اعلام کرد.

این مقام مسوول درباره جدول برنامه تولید بذور (کلزا، ذرت، کنجد، شبدر برسیم) در کشت و صنعت شهید رضایی دزفول (خوزستان) در سال جاری، توضیح داد: تولید بذر هیبرید کلزا در سطح 550 هکتار با پیش بینی عملکرد 1200 تن تولید بذر هیبرید ذرت در سطح 50 هکتار و پیش بینی عملکرد 75 تن و تولید بذر OP کنجد در سطح 50 هکتار و پیش بینی عملکرد 45 تن برنامه ریزی شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه این گزارش، به جدول تولید بذور OP (پیاز، گوجه فرنگی) در کشت و صنعت شهید رجائی اشاره کرد و اظهار داشت: مقدمات تولید بذر OP یک رقم پیاز با سطح 200 هکتار و سه رقم گوجه فرنگی با 100 هکتار سطح زیر کشت فراهم و قابل اجراست. بدیهی است تولید بذر خیار سبز ، فلفل و ملون نیز در برنامه آتی این کشت و صنعت وجود دارد.

 

منبع : خبر گزاری تسنیم