بر اساس این آمار نزدیک به ۲۵ درصد از کل صادرات ایران به چین انجام شده است و سهم عراق نیز بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات ایران بوده است. بررسی‌های جدید سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در کنار عراق، دیگر کشورهای عربی منطقه نیز سهم قابل توجهی از صادرات ایران با به خود اختصاص داده اند و در کنار آن، بخش قابل توجهی از واردات ایران نیز از این کشورها انجام شده که در این بین امارات متحده عربی نخستین مبدا به شمار می‌رود.

سازمان توسعه تجارت درباره جزییات آماری این تجارت اعلام کرده است: در حوزه صادرات به ترتیب عراق با حدود ۹ میلیارد دلار، امارات با ۲.۵ میلیارد دلار رتبه اول و دوم و کشورهای عمان با ۴۵۰ میلیون دلار، قطر با ۲۰۰میلیون دلار، کویت با ۱۸۰ میلیون دلار، سوریه با ۱۶۰ میلیون دلار، لبنان با ۳۰ میلیون دلار، اردن با ۲۱ میلیون دلار و بحرین با ۱۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

اما در حوزۀ واردات نیز به ترتیب کشورهای امارات با ۸.۷ میلیارد دلار  در رتبۀ اول و کشورهای عمان با ۱۶۷میلیون دلار، عراق با ۱۳۱میلیون دلار، اردن با۲۱ میلیون دلار، لبنان با ۱۸میلیون دلار، قطر با ۱۲میلیون دلار، سوریه با ۱۱میلیون دلار و بحرین با ۲ میلیون دلار در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.

همچنین بر اساس آمار اعلام شده، همچنان روابط تجاری میان ایران و عربستان سعودی متوقف است و در سال ۹۸، دو کشور هیچ تجارت مستقیمی با یکدیگر نداشته‌اند.

بررسی مجموعه روابط تجاری در صادرات و واردات نشان می‌دهد که امارات متحده عربی در رتبه ۲ تجارت خارجی ایران با کشورهای جهان و عراق در رتبه ۴، عمان در رتبه ۱۸، قطر در رتبه ۳۴، کویت در رتبه ۳۹، سوریه در رتبه ۴۱، لبنان در رتبه ۶۲، اردن در رتبه ۶۳ و بحرین در رتبه ۸۸ قرار گرفته‌اند.

 

منبع : خبر گزاری ایسنا