محمد لاهوتی نیز در این خصوص قبلاً گفته بود: با توجه به عدم تعیین تکلیف برگشت ارز سال 98، تا کنون عملاً صادرکنندگان از دریافت مالیات بر ارزش افزوده تمام صادرات سال 98 که مبالغ هنگفتی از منابع واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهد، محروم شده‌اند؛ چراکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گره خورده است؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی و فهرست صادرکنندگان رفع تعهد شده را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی قادر به بازگشت مالیات صادرکنندگان نیست.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی به دلیل منع قانونی، اجازه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را ندارد مگر اینکه دستورالعمل بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادر شده و تکلیف منابع پرداختی صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها از سوی بانک مرکزی به این سازمان اعلام شود.

 

منبع : خبر گزاری تسنیم