بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳ هزار و ۲۹۵ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۵ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات ۱۷ هزار و ۴۰۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است.

بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱ هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۲ هزار میلیارد ریال است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۴ و۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

منبع : خبر گزاری اقصاد نیوز