طبق این آمار که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی و آشامیدنی در رتبه بعد از صنایع فلزی از نظر واحدهای فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارند که به ترتیب  ۹۸۸۰ و ۷۵۰۵ واحد را به خود اختصاص دادند.

همچنین از بین مجموع ۴۴ هزار و ۴۳۲ واحدی که تا پایان نیمه اول امسال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، ۵۱۶۲ واحد در صنایع کانی‌های غیرفلزی و ۳۲۴۴ واحد در صنایع سلولزی فعال هستند.

در این میان خدمات، صنایع نساجی و صنایع برق و الکترونیک کمترین تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشغال کردند؛ به‌طوری که تا پایان شهریور ماه امسال ۲۹۵۶ واحد در بخش خدمات، ۲۳۷۸ واحد در بخش نساجی و ۱۵۰۸ واحد در صنایع برق و الکترونیک به بهره‌برداری رسیده‌اند.

همچنین طبق این آمار استان‌های اصفهان، تهران و فارس با ۶۰۶۵، ۵۵۷۶ و ۳۱۴۱ دارای بیشترین تعداد واحدهای صنعتی هستند که تا پایان نیمه اول امسال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

اما، ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵۹، ۲۶۷ و ۳۱۸ استان‌هایی با کمترین تعداد واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده هستند.