به باور اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گسترش صادرات به کشور سوریه، به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی در گروی انجام رایزنی‌های داخلی و خارجی است؛ در همین راستا اعضای هیات رئیسه این کمیسیون، دعوت از حسن دانایی‌فر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه این نشست، اولویت های کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی برای دوره جاری مورد بررسی قرار گرفت که این اولویت ها عبارتند از: تبیین نقش و اهمیت صادرات و صادرکنندگان در توسعه اقتصادی ، احصاء پتانسیل‌های صادراتی کشور از طریق استان­ها و تشکل های صادراتی، احصاء موانع توسعه صادرات و ارائه راهکارهای عملیاتی، بررسی پتانسیل­ها و فرصت­های وارداتی کشورهای هدف و بازارهای جدید جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اولویت صادرات به کشورهای منطقه

فرصت های صادراتی استان کردستان برای صادرات به اقلیم کردستان عراق با توجه به تنش­های اخیر ترکیه، ایجاد کمیته­های مرتبط در امر صادرات، انجام پژوهش درخصوص سهم واردات در صادرات کشور و سیاست­های کلی نظام در امر صادرات، مشکلات حمل و نقل صادراتی و پیگیری تخفیفات راه آهن برای صادرات، اظهارنامه های صادراتی و مشکلات مربوط به آن، برگزاری جلسات ادواری در اتاق­های سراسر کشور،، ظرفیت کانتینری موجود در کشور افغانستان، عوارض صادراتی، مشکلات مربوط به سامانه نیما و عدم وجود متقاضی برای ارزهای عرضه شده در این سامانه از جمله مهمترین مباحث دیگری بود که در اولین جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بحث و بررسی شد.