در این مصاحبه که بین آقای امیر حسین سوری و آقای سعید بهشتی درمورد انقلاب صنعتی و تاثیرات آن در جهان و اقتصاد صحبت شد و نکات جالبی در مورد تاریخ و اتفاقات آن و پندهایی که میتوان در بازرگانی گرفت بیان شد انشاالله که مفید باشد