گاهی وقت ها توفیق اجباری می شود

کار کردن از راه دور میتونه بهتر از اون چیزی باشه که تصور میکنی، یه میز کوچیک ، یه لیوان قهوه داغ ، حال و هوای روز های قرنطینه ی بچه های فیوچر اسکای.