جناب آقای امیر حسین سوری مدیر توسعه و فروش بین الملل شرکت فیوچر اسکای در این ماراتن به عنوان سخنران و منتور در کنار جوانانی بودند که حضور در این ماراتن را فرصت مناسبی برای کسب تجربه می‌دانستند.

در ساعت 9 تا 12 اولین روز ماراتن صادرات، جناب آقای سوری کارگاه بوم تحقیقات بازار را برای شرکت کنندگان تشکیل دادند. شرکت کنندگان پس از برگزاری این کارگاه، تیم های خود را تشکیل داده و گروه‌های کالایی خود را مشخص کردند. در همین روز در 2 نوبت دیگر در ساعات 16:30 و 19:30 به ترتیب کارگاه قیمت گذاری و ظرفیت‌های کشور عمان توسط آقای سوری برای تیم‌های حاضر برگزار شد.

در دومین روز ماراتن نیز با بررسی طرح‌ها، 32 تیم برای ارائه قبول شدند که از بین آن‌ها برگزیدگان ماراتن انتخاب شدند. از جمله این تیم‌های برگزیده می‌توان به آسمان 24 که توسط جمعی از همکاران ما در شرکت فیوچر اسکای در گروه محصول میوه به تشکیل شده بود، اشاره کرد.