صبح روز جمعه از اراک به سمت کرمانشاه  با هدف دیدار با  دوستان خوبمان در کرمانشاه حرکت کردیم، ازمسیر های همدان و تویسرکان حرکت کرده و در نهایت در بعد از ظهر با  جناب اقای یاری عزیز و همکارشون در دفترشون دیدار داشتیم‌ و گپ  و گفت  در مورد بازرگانی و همکاری ها و فرصت های تجاری در کرمانشاه به دلیل نزدیکی به مرز صحبت کردیم .از مهمان نوازی دوستان بزرگوارمون در شهر کرمانشاه تشکر میکنیم و امیدوارم شروع همکاری های خوبی را در اینده شاهد باشیم باعث افتخار ماست جوانان پر انرژی همانند اقای مهندس یاری و همکارشان را در خانواده فیوچراسکای کنار خودمان داریم