صبح روز چهارشنبه به سمنان رسیدیم و پس از صرف صبحانه فرصت گپ و گفت و افتخار اشنایی با دوستان خوب و همکاران خوبمون در سمنان را داشتیم . در ابتدای روز با سرکار خانم عسگرزاده مدیر شرکت کیفیت گستر شریف و همکاران محترمشان دیدار انجام شد و گپ و گفت بازرگانی در مورد همکاری ها و فرصت های تجاری  در سمنان صحبت کردیم پس از ان به همراه ایشان از انجمن مدیران صنعتی بازدید کرده و با رئیس انجمن مدیران صنایع دیدار کرده در ادامه در اتاق بازرگانی استان سمنان یک جلسه ای با معاون اتاق بازرگانی سمنان  مبنی بر همکاری با اتاق و فعالیت های مشترک در زمینه بازرگانی و آموزش داشتیم و در ادامه پس از صرف ناهار با دوستان خوبمان سمنان را ترک کردیم.از مهمان نوازی دوستان بزرگوارمون در شهر سمنان تشکر میکنیم و امیدوارم شروع همکاری های خوبی را درآینده شاهد باشیم باعث افتخار ماست دوستان بزرگواری همانند سرکار خانم عسگرزاده عزیز و همکاران دوست داشتنیشان را در خانواده فیوچرراسکای کنار خودمان داریم .