مباحث این دوره:
روز اول راهکارهای تجربی قیمت گذاری و افزایش سود
سر فصل ها:
✅راهکارهای تجربی قیمت‌گذاری و افزایش سود
✅ چگونگی تحقیق قیمت کالای خود در بازار هدف
✅ اهمیت محاسبه قیمت تمام شده کالا
✅قیمت فروش برای کالای خود
✅ فرمول های محاسبه قیمت تمام شده، مقایسه فرمول ها و پیدا کردن فرمول مناسب روش محاسبه قیمت تمام شده به صورت عملی
✅درک لذت محاسبات آشنایی با راهکارهای کسب مهارت های ارتباطی و شخصیت شناسی در فروش
✅آشنایی با روش‌های دسته بندی مشتریان
✅ ایجاد مزیت رقابتی در فروش
✅آشنایی با روشهای نگهداری اطلاعات مشتری
✅ ارائه تصویر حرفه‌ای خود و مجموعه تا به مشتریان
✅ روش ایجاد اعتبار و اعتماد فروشنده در ذهن مشتری
✅ آشنایی عملی با روش‌های مذاکرات و فروش حضوری
✅آشنایی عملی با روش‌های مذاکرات و فروش تلفنی
✅ آشنایی عملی با نکات مکاتب نکات و فروش ایمیلی
✅کسب مهارت فروش در زمان بحران
✅ نحوه مدیریت کل فرآیند فروش و گزارش گیری
✅ اختتامیه روز دوم

عزیزانی که در این دوره در خدمتشون بودیم : صنایع غذایی ، فلزات ، پلیمری ، تبلیغات ، پرندگان تزیینی و ...